Aktualności

Aktualności

Społeczna Akademia Nauk otrzymała dwa nowe uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego

Społeczna Akademia Nauk otrzymała dwa nowe uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego

Społeczna Akademia Nauk otrzymała dwa nowe uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego

 

Z dumą informujemy, że w wyniku przeprowadzonej ewaluacji działalności naukowej, za lata 2017 – 2021, Społeczna Akademia Nauk uzyskała

 kategorię A w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

 kategorię B+ w dyscyplinie  Nauki o Zarządzaniu i Jakości.

 

Przyznane kategorie naukowe uprawniają do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz stopnia doktora w dyscyplinach

  • Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
  • Nauki o Zarządzaniu i Jakości

 

Otrzymane uprawnienia habilitacyjne pozwalają poszerzyć ofertę kształcenia i  ugruntowują wysoką pozycję naukową Społecznej Akademii Nauk. Są wyrazem wysokiej aktywności badawczo - publikacyjnej naszych pracowników i stanowią uznanie dla osiągnięć społeczności akademickiej naszej uczelni.

09.08.22