Studia I stopnia

Kosmetologia

Studia już od £125!

Kształcenie ogólne:

 • Język obcy (do wyboru)
 • Wychowanie fizyczne
 • Technologie informacyjne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Moduł fakultatywny I: Podstawy psychologii / Podstawy socjologii
 • Moduł fakultatywny II: Aksjologia i etyka/ Filozofia


Podstawowe:

 • Biologia i genetyka
 • Biofizyka
 • Anatomia
 • Histologia
 • Fizjologia
 • Patofizjologia
 • Biochemia
 • Higiena
 • Mikrobiologia
 • Immunologia
 • Farmakologia
 • Doraźna pomoc przedmedyczna

Kierunkowe:

 • Kosmetologia pielęgnacyjna
 • Kosmetologia upiększająca
 • Chemia kosmetyczna
 • Estetyka
 • Receptura kosmetyczna
 • Podstawy dermatologii
 • Dermatologia kliniczna
 • Dermatologia estetyczna
 • Fizjoterapia i masaż
 • Diagnostyka kosmetologiczna

Podstawowe i kierunkowe spoza standardu nauczania:

 • Podstawy chemii
 • Technologia produkcji kosmetyków
 • Analiza sensoryczna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Podstawy toksykologii
 • Moduł fakultatywny III: Podstawy prawa / Regulacje prawne w kosmetologii Moduł fakultatywny IV: Podstawy ekonomii / Zarządzanie i marketing w kosmetologii

 Specjalność: Odnowa biologiczna

 • Balneologia i hydroterapia
 • Kosmetyka naturalna z argilloterapią
 • Kosmetologia pielęgnacyjna i lecznicza ciała
 • Odnowa biologiczna z elementami masażu
 • Zabiegi fizykoterapeutyczne w odnowie biologicznej
 • Gerontologia
 • Aromaterapia
 • Technologie i metody aparaturowe w odnowie biologicznej
 • Techniki i metody relaksacji
 • Dietetyka w odnowie biologicznej

Specjalność: Kosmetologia medyczna

 • Kosmetologia lecznicza
 • Aparatura specjalistyczna w kosmetologii i dermatologii estetycznej
 • Kosmetologia estetyczna
 • Medycyna estetyczna
 • Pielęgnacja stóp z elementamii podologii i biomechaniki
 • Gerontologia
 • Wybrane zagadnienia onkologii skóry
 • Substancje aktywne w kosmetologii
 • Podstawy prawidłowego żywienia i dietetyki
 • Kosmetyka naturalna

 

 Seminarium i praca dyplomowa

 • Seminarium dyplomowe i egzamin dyplomowy