Studia I stopnia

KIERUNEK

WPISOWE

OPŁATA REKRUTACYJNA

Studia I stopnia

I i II rok  czesne płatne przez 

III rok czesne płatne przez 

12 miesięcy

10 miesięcy

Zarządzanie 

Promocja*

100£

125£

150£

Pedagogika

Promocja*

100£

125£

150£

Kosmetologia

Promocja*

100£

125£ / 145£

160£

 

Studia Master

KIERUNEK

WPISOWE

OPŁATA REKRUTACYJNA

Studia Master 
Program Clark University + Studia II stopnia

I rok czesne płatne przez 12 miesięcy

II rok czesne płatne przez 10 miesięcy

Master of Science in Communication

Promocja*

100£

225£

270£

 

Studia podyplomowe

KIERUNEK

WPISOWE

OPŁATA REKRUTACYJNA

Studia podyplomowe

I i II sem. czesne płatne przez 12 miesięcy

III sem. Czesne płatne przez 6 miesięcy

IV sem. Czesne płatne przez 6 miesięcy

Zarządzanie Placówką Oświatową

Promocja*

100£

100£

-

-

Profilaktyka i Terapia Uzależnień

Promocja*

100£

100£

100£

-

Diagnoza i terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka i pracą z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Promocja*

100£

100£

100£

100£

 

Oferta Specjalna

Studia II stopnia - dla absolwentów I Stopnia SAN

  • I WARIANT: STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE Pedagogika resocjalizacyjna lub Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  i  STUDIA PODYPLOMOWE Diagnoza i terapia pedagogiczna
  • II WARIANT: STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE Pedagogika resocjalizacyjna lub Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i  STUDIA PODYPLOMOWE Diagnoza i terapia pedagogiczna i STUDIA PODYPLOMOWE MBA Zarządzanie palcówką oświatową (MASTER CLARK UNIVERSITY)

 

UWAGA: absolwenci studiów licencjackich SAN, którzy zapiszą na studia II stopnia do końca października 2019r. uzyskują:

  • zwolnienie z opłaty wpisowego 100 funtów oraz refundacja kosztów archiwizacji dokumentów
  • możliwość kontynuacji stypendium uzyskanego na I stopniu studiów w SAN.

*Promocja wpisowego - wszyscy kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów do końca sierpnia zwolnieni są z opłaty wpisowego w wysokości 100£ w przypadku studiów I stopnia oraz w 200£ w przypadku studiów II stopnia na kierunku zarządzanie. *Pedagogika Promocja wpisowego - wszyscy kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów do końca sierpnia zwolnieni są z opłaty wpisowego w wysokości 100£.

Opłaty kwalifikacyjne są:

  • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
  • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
  • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów

Wpłaty

Konto w banku Anglii na które Studenci mogą dokonywać wpłat za czesne:

HSBC
Branch Address: 46 The Broadway, Ealing, 
London W5 5JZ 
Sort Code: 400226 
Business Current Account No: 62322706
IBAN: GB54MIDL40022662322706
Swift: MIDLGB2106F

UWAGA!
W tytule przelewu należy wpisać numer albumu.