Studia Master

Master of Science in Communication

Nabywane kompetencje

 • zarządzanie komunikacją w organizacji z uwzględnieniem umiejętności przywódczych, budowania i zarządzania zespołem
 • umiejętności skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, interpersonalnej i społecznej
 • z wykorzystaniem różnorodnych mediów i technologii
 • prowadzenie negocjacji i mediacji
 • umiejętności komunikacji międzykulturowej
 • zarządzanie złożonymi projektami
 • kształtowanie wizerunku organizacji i wizerunku osobistego
 • zarządzanie informacją
 • umiejętności etycznego komunikowania się w biznesie

Perspektywy zawodowe

Program MSC umożliwia przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych w różnych dziedzinach, gdzie profesjonalna komunikacja odgrywa kluczową rolę w osiąganiu sukcesu organizacyjnego i osobistego:

 • w sektorze prywatnym i publicznym,
 • w firmach krajowych i międzynarodowych, organizacjach pozarządowych,
 • w firmach audytorskich,
 • w firmach konsultingowych,
 • w zarządzaniu projektami,
 • na stanowiskach specjalistów komunikacji,
 • w dziedzinie coachingu.

Profil studiów pozwala także na uzupełnienie i podniesienie kwalifikacji aktywnych zawodowo menedżerów pracujących w różnych branżach oraz zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy.