Studia Master

Master of Science in Communication

Program MSC skierowany jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, specjalistów profecjonalnej komunikacji oraz menedżerów niższego i średniego szczebla. Szczególnie tych, którzy poważnie rozważają rozpoczęcie kariery zawodowej w międzynarodowych firmach lub planują wyjazd za granicę.

Głównym założeniem studiów jest kształtowanie i podnoszenie kompetencji w zakresie profesjonalnego zarządzania komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną w organizacji, komunikacji społecznej i międzykulturowej. Struktura studiów umożliwia przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych w dziedzinie zarządzania, gdzie profesjonalna komunikacja odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu organizacyjnego i osobistego. Absolwenci uzyskują kompetencje w zakresie przywództwa, zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów, zarządzania informacją, dzięki czemu gotowi są pełnić rolę liderów w organizacji.

Profil Kandydata

Adresatami kierunku Master of Science in Communication są osoby, które chciałyby rozwijać karierę zawodową na stanowiskach kierowniczych. Program studiów zapewnia osiągnięcie kompetencji społecznych i interpersonalnych w zakresie tworzenia efektywnych systemów komunikacji wewnątrzorganizacyjnej. Kandydatem na kierunek Master of Science in Communication może być osoba, która ukończyła studia licencjackie.

Dlaczego warto?

 • uznany międzynarodowo amerykański dyplom Master uzyskany w Clark University (USA).
 • prestiżowa akredytacja New England Association of Schools and Colleges.
 • zajęcia prowadzone w całości w języku angielskim
 • interaktywne kursy praktyczne prowadzone z wykorzystaniem nowych technologii i case studies.
 • projekt Capstone – projekt konsultingowy realizowany na zlecenie firmy zewnętrznej,
 • wysoko wykwalifikowani instruktorzy z międzynarodowym doświadczeniem biznesowym, z USA, Polski, Wielkiej Brytanii, Izraela i innych krajów.
 • intensywne kursy języka angielskiego dające możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów TOEFL i TOEIC.
 • możliwość studiowania w amerykańskim kampusie Clark University w Worcester na ostatnich semestrach studiów.

Wykładowcy-praktycy

 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
 • prof. Peter Przytuła
 • dr inż. Paweł Morawski
 • dr Justyna Fijałkowska
 • dr inż. Maria Rybaczewska
 • dr Andrzej Woźniak
 • dr Justyna Dziedzic