Studia podyplomowe

Zarządzanie placówką oświatową z dyplomem Clark University

Studia podyplomowe Zarządzanie placówką oświatową są kierowane do:

 • osób kandydujących na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych szkolnictwa publicznego i niepublicznego
 • osób pragnących zajmować się nadzorem pedagogicznym oraz zagadnieniami związanymi z oświatą i polityką oświatową w jednostkach samorządowych, administracji publicznej
 • osób chcących nabyć kwalifikacje w dziedzinie zarządzania oświatą planujących założyć własną placówkę oświatową/edukacyjną.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych Zarządzanie placówką oświatową zdobywają wiedzę i kompetencje z zakresu:

 • podstaw zarządzania i zarządzania zasobami ludzkimi
 • finansowania oświaty z elementami prawa finansowego; finansowania z UE oraz zamówień publicznych w oświacie
 • podstaw rachunkowości w oświacie
 • zadań samorządu i jednostek administracji publicznej w oświacie
 • organizacji i administracji placówki oświatowej (planowanie pracy i zarządzanie placówką oświatową, dokumentacja placówki oświatowej i archiwizowanie)
 • podstaw prawnych działalności oświatowej (prawo oświatowe, prawo pracy)
 • zarządzania jakością, nadzoru i ewaluacji w placówce oświatowej
 • podstaw pracy psychologiczno – pedagogicznej w placówkach edukacyjnych
 • kompetencji menedżera oświaty.

Czas trwania studiów

200 godzin (2 semestry)