Rankingi i wyróżnienia

Rokrocznie Uczelnia zajmuje czołowe miejsca w rankingach uczelni wyższych.

 • 2018
 • Rok 2017
 • Rok 2016
 • Rok 2015
 • Rok 2014
 • Rok 2013
 • Rok 2012
 • Rok 2011
 • Rok 2010
 • Rok 2009
 • Rok 2008
 • Rok 2007
 • Rok 2006
 • Rok 2005

Perspektywy (2018)

 • 1. miejsce w województwie łódzkim wśród uczelni niepublicznych
 • 5. miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni akademickich
 • 1. miejsce w kategorii "Programy studiów w językach obcych" wśród uczelni niepublicznych z całej Polski
 • 4. miejsce w kategorii "Ekonomiczne losy absolwentów" wśród wszystkich uczelni z całej Polski

Perspektywy (2017)

 • 1. miejsce w województwie łódzkim wśród uczelni niepublicznych
 • 5. miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni akademickich
 • 1. miejsce w kategorii "Innowacyjność" wśród uczelni niepublicznych z całej Polski
 • 5. miejsce w kategorii "Umiędzynarodowienie" wśród wszystkich uczelni z całej Polski

Perspektywy (2016)

 • Niepubliczne Uczelnie Magisterskie - woj. Łódzkie – 1. miejsce w województwie
 • Niepubliczne Uczelnie Magisterskie – 8. miejsce w Polsce
 • 1. miejsce w województwie łódzkim w kategorii "Umiędzynarodowienie" wśród wszystkich uczelni 
 • 1. miejsce w województwie łódzkim wśród szkół niepublicznych w kategorii "Preferencje pracodawców"

Perspektywy (2015)

 • Niepubliczne Uczelnie Magisterskie - woj. Łódzkie – 1 miejsce w województwie
 • Niepubliczne Uczelnie Magisterskie – 7 miejsce w Polsce

Home & Market (2015)

 • Najciekawsze programy MBA - 6 miejsce w Polsce

Wprost (2015)

 • Ranking Szkół Wyższych - 10 niepublicznych szkół wyższych najbardziej cenionych przez pracodawców - szczegóły
 • Ranking MBA - 10 najpopularniejszych programów MBA w Polsce wg pracodawców

Perspektywy/Dziennik Gazeta Prawna (2014)

 • Niepubliczne Uczelnie Magisterskie - woj. Łódzkie – 1 miejsce w województwie
 • Niepubliczne Uczelnie Magisterskie – 7 miejsce w Polsce

Home & Market (2014)

 • Ranking uczelni wyższych - 7 miejsce w Polsce - zobacz ranking

Wprost (2014)

 • Ranking MBA - 12 miejsce w Polsce

Perspektywy/Rzeczpospolita (2013)

 • Niepubliczne Uczelnie Magisterskie - woj. Łódzkie – 1 miejsce w województwie
 • Ranking niepublicznych uczelni magisterskich 2013 – 7 miejsce w Polsce
 • Ranking MBA – najlepsze programy w opinii absolwentów – 3 miejsce w Polsce


Wprost (2013)

 • Ranking MBA - 12 miejsce w Polsce

Perspektywy (2012) awans na 4 miejsce w Rankingu niepublicznych uczelni magisterskich 2012: Zobacz ranking

Wprost (2012) 7 miejsce w Rankingu Szkół Wyższych 2012/ szkoły niepaństwowe: Zobacz ranking

Home & Market (2011) - 3 miejsce w rankingu niepublicznych szkół biznesu. 

Wprost (2011) - 4 miejsce w rankingu uczelni niepublicznych. 
Rzeczpospolita i Perspektywy (2011) - SWSPiZ zajmuje 8 miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich. 

Wprost - 16 maja 2010r. w tygodniku Wprost ukazał się ranking niepublicznych uczelni biznesowych. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania zajmuje w nim wysokie drugie miejsce. 

Home & Market (2010) - I miejsce w Łodzi i III miejsce w Polsce wśród biznesowych uczelni niepublicznych

Rzeczpospolita i Perspektywy (2010) - SWSPiZ zajmuje 9 miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych, 7 miejsce w rankingu Uczelni Ekonomicznych oraz 28 miejsce pod względem Umiędzynarodowienia Studiów. 

Perspektywy i Rzeczpospolita (2009) - I miejsce w Łodzi i III miejsce w Polsce wśród biznesowych uczelni niepublicznych. VIII miejsce w zestawieniu najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju razem z wiodącymi uczelniami państwowymi

Home & Market(2009) - I miejsce w Łodzi i III miejsce w Polsce wśród biznesowych uczelni niepublicznych.

Newsweek (2008) - pracodawcy przyznali SWSPiZ I miejsce wśród, łódzkich niepublicznych uczelni wyższych.

Rzeczpospolita i Perspektywy (2008) - SWSPiZ zajmuje 11 miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych.

Polityka - II miejsce w Polsce na kierunku Ekonomia-Zarządzanie oraz II miejsce w Polsce na kierunku Informatyka.

Rzeczpospolita - jedyna łódzka niepubliczna SWSPiZ znalazła się w Rankingu Uczelni Akademickich.

Rzeczpospolita - 1 miejsce w Łodzi oraz 8 miejsce wśród uczelni ekonomicznych w Polsce.

Wprost - 1 miejsce w Łodzi oraz 5 miejsce w Polsce wśród niepaństwowych wyższych szkół biznesowych.

Home & Market - 1 miejsce w Łodzi oraz 1 miejsce wśród uczelni biznesowych w Polsce.

Rzeczpospolita - 1 miejsce w Łodzi oraz 4 miejsce - Ekonomia Zarządzanie Szkoły Niepaństwowe w Polsce.

Home & Market - 1 miejsce w Łodzi oraz 5 miejsce - Prywatne Wyższe Szkoły Biznesu prowadzące studia magisterskie.

Home & Market - wkład poszczególnych uczelni w wzmocnieniu procesów rozwoju regionów dzięki pozyskiwaniu środków strukturalnych z UE - 4 miejscu w Polsce wśród szkół pod względem wartości realizowanych projektów

Wprost - Niepaństwowe szkoły biznesu i zarządzania – 16 miejsce.

Rzeczpospolita - 1 miejsce w Łodzi oraz 6 miejsce w Polsce - Zarządzanie Szkoły Niepaństwowe

Wprost - Niepaństwowe szkoły biznesu i zarządzania – 18 miejsce

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Społeczna Akademia Nauk najczęściej wybieraną uczelnią w roku 2014.

Według publikowanych rokrocznie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowania rekrutacji na studia w danym roku akademickim, SAN jest od lat najczęściej wybieraną przez kandydatów uczelnią wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce. W oficjalnym podsumowaniu pod uwagę brano liczbę kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie. Uzyskane wyniki świadczą o atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz podkreślają wysoką jakość kształcenia.

 • Rok 2017
 • Rok 2016
 • Rok 2015
 • Rok 2014
 • Rok 2012
 • Rok 2011
 • Rok 2010
 • Rok 2009
 • Rok 2008
 • Rok 2004
 • Tytuł Uczelnia Liderów - Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu - Business Centre Club
 • Uczelnia Wyższa Roku 2016 - Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej
 • Tytuł Uczelnia Liderów - Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • Certyfikat Dobra Uczelnia, Dobra Praca - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Tytuł Wiarygodna Szkoła - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Tytuł Najlepszy Partner w Biznesie 2016 - Home & Market
 • Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu - Business Centre Club
 • Uczelnia Wyższa Roku 2015 - Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej
 • Ambasador Polskiej Gospodarki 2015 - Business Centre Club
 • Certyfikat Dobra Uczelnia, Dobra Praca - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Tytuł Najlepszy Partner w Biznesie 2015 - Home & Market
 • Uczelnia Wyższa Roku 2014 - Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej
 • Tytuł Wiarygodna Szkoła - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Nagroda Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Certyfikat Dobra Uczelnia, Dobra Praca - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
  Rok 2013
 • Godło Polish Product w kategorii Uczelnia Wyższa Roku
 • Nagroda specjalna "Aurea Praxis", certyfikat srebrny - Ogólnopolski Konkurs i Program Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów" – Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu - Business Centre Club
 • Partner Roku - Grupa Radiowa Time S.A.
 • Tytuł Uczelnia Liderów + Wyróżnienie Primus - Ogólnopolski Konkurs i Program Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów" – Fundacja Rozwoju
 • Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • Tytuł Wiarygodna Szkoła - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Nagroda Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Certyfikat Dobra Uczelnia, dobra Praca - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Certyfikat w Klasie Profesjonalnej dla programu MBA + Master Społecznej Akademii Nauk – Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej „Forum”
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla Rektora, prof. dr. hab. Romana Patory - za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i działalności
 • dydaktycznej, za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie
 • Tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki – jako Partner Firm Zagranicznych
 • Tytuł Uczelnia Liderów - Ogólnopolski Konkurs i Program Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów" – Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • Rekomendacja Business Centre Club
 • Złoty Certyfikat „Uczelnia Roku2010”– Polish Product
 • Certyfikat Polish Product w kategorii Uczelnia Wyższa Roku
 • Lider Polskiego Biznesu – Business Centre Club
  Rok 2006
 • Medal Europejski – Business Centre Club - XII edycja Medalu Europejskiego dla Usług za: studia magisterskie i studia typu Master Clark University
 • Medal Europejski – Business Centre Club VIII edycja Medalu Europejskiego dla Usług za: doradztwo i szkolenie zawodowe dla firm