REKTOR

 dr hab. Roman Patora, prof. Społecznej Akademii Nauk

PROREKTOR ds. organizacji, zarządzania i finansów

 dr Zofia Patora-Wysocka, prof. Społecznej Akademii Nauk

PROREKTOR ds. badań naukowych i internacjonalizacji

 prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

PROREKTOR ds. rozwoju

dr Maciej Wysocki, prof. Społecznej Akademii Nauk

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji dydaktyki oraz sprawozdawczości naukowej

dr Robert Seliga, prof. Społecznej Akademii Nauk

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia

dr inż. Zdzisław Szymański, prof. Społecznej Akademii Nauk