Kadra naukowa SAN Londyn

dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN
dr Katarzyna Kolasińska Morawska

dr Eulalia Adasiewicz
dr Jarosław Szandurski
dr Iwona Gawryś
dr Łukasz Prysiński
dr inż. Paweł Morawski 

mgr Alicja Szymańska-Paszczuk
mgr Julita Layton
mgr Katarzyna Figura
mgr Monika Hoch-Zielonka