Powrót

Rzecznik ds. studentów z niepełnosprawnością

Rzecznikiem praw studentów z niepełnosprawnością jest Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością Społecznej Akademii Nauk w Łodzi - dr Mariola Świderska

Kontakt:

Rzecznik praw studentów z niepełnosprawnością

dr Mariola Świderska
Adres mailowy: mswiderska@san.edu.pl
Dyżur: wtorek godz. 14.00-15.30, Sienkiewicza 9, pok.18

 

Biuro ds. Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami

Budynek B (pokój 01, parter)
Katarzyna Majdańska
Specjalista ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami

 

Dyżury biura:

wtorek, czwartek, piątek - 8:00-13:00

26.05.2017, 31.05.2017, 02.06.2017, 16.06.2017 - nieczynne


telefon: (42) 664 66 19
e-mail: kmajdanska@san.edu.pl


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Społecznej Akademii Nauk w Łodzi do zakresu działań Pełnomocnika Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością należy:

 • Pomoc w uzyskaniu informacji dotyczących programów rządowych na rzecz studentów /osób z niepełnosprawnościami;
 • Informowanie o instytucjach, stowarzyszeniach pozarządowych działających na rzecz studentów/osób z niepełnosprawnościami;
 • Pomoc opiniodawcza w interwencjach dla instytucji niosących pomoc studentom/osobom z niepełnosprawnościami;
 • Informowanie o programach celowych realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących osób studiujących;
 • Działanie w obronie interesów studentów/osób z niepełnosprawnościami;
 • Pomoc studentom z niepełnosprawnościami w rozwiązywaniu ich bieżących problemów;
 • Pomoc studentom z niepełnosprawnościami w wypełnianiu dokumentów dotyczących toku studiów;
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami;
 • Pośredniczenie w kontaktach studentów z niepełnosprawnościami z administracją uczelni dotyczącą toku studiów, warunków technicznych oraz barier komunikacyjnych i architektonicznych;
 • Reprezentowanie spraw studentów z niepełnosprawnościami przed organami uczelni, nauczycielami akademickimi oraz w środowisku;
 • Opiniowanie decyzji dotyczących studentów z niepełnosprawnościami wydawanych przez uczelnię;
 • Pomoc w dostosowaniu formy egzaminów, zaliczeń do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością nie załatwia:

 • Spraw związanych ze stroną finansową w relacji student – uczelnia;
 • Sprawy czesnego (zaległości, zniżki itp.) student załatwia indywidualnie w dziale czesnego;
 • Stypendia student załatwia indywidualnie w dziale stypendialnym;
 • Korzystanie z programów rządowych PFRON, MOPS jest indywidualne i nie wymaga udziału rzecznika;
 • Rzecznik nie pośredniczy w sprawach rentowo – zasiłkowych.

ANKIETA

Ankieta mająca na celu poprawe obsługi Osób z niepełnosprawnościami.

Wypełnij ankietę